ให้เช่าร้านค้าในเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้เช่าร้านค้า พื้นที่ขายของ

ให้เช่าร้านค้าในเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้เช่าร้านค้า พื้นที่ขายของ

ให้เช่าร้านค้าในเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้เช่าร้านค้า พื้นที่ขายของ ให้เช่าทำร้านเซเว่น-โลตัสเล็ก

ให้เช่าร้านค้าในเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้เช่าร้านค้า พื้นที่ขายของ ให้เช่าทำร้านเซเว่น-โลตัสเล็ก ใกล้สถานที่สำคัญของจังหวัด

ให้เช่าร้านค้าในเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้เช่าร้านค้า พื้นที่ขายของ  ให้เช่าทำร้านเซเว่น-โลตัสเล็ก

ให้เช่าทำร้านเซเว่น-โลตัสเล็ก ร้านค้า ร้านอาหาร หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินผ่านตลอดเวลา

ให้เช่าร้านค้าในเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ให้เช่าร้านค้า พื้นที่ขายของ ให้เช่าทำร้านเซเว่น-โลตัสเล็ก ให้เช่าพิ้นที่ทำร้าน ร้านเซเว่น/โลตัสเล็ก แมคโครเล็ก/big C เล็ก สำนักงาน ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านนวด ร้านขายเครื่องสำอาง ร้าน 20 บาท
คลีนิค ยิม ค่ายมวย หรือ กิจการอื่นๆ กลางใจเมืองเชียงใหม่

ให้เช่าพื้นที่ทำร้าน ร้านค้า-ร้านอาหาร ใจกลางตัวเมืองเชียงใหม่ ให้เช่าทำร้านเซเว่น-โลตัสเล็ก หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ให้เช่าพื้นที่ทำร้านขายของ กลางเมืองเชียงใหม่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านนวด ทำเลหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ใจกลางตัวเมืองเชียงใหม่
-มีที่จอดรถมากกว่า 20 คัน ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
-ใกล้สถานที่สำคัญของจังหวัด
-มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินผ่านตลอดเวลา

ให้เช่าพื้นที่ทำร้าน ร้านค้า-ร้านอาหาร ใจกลางตัวเมืองเชียงใหม่ ให้เช่าทำร้านเซเว่น-โลตัสเล็ก หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ให้เช่าพื้นที่ทำร้านขายของหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีพื้นที่ 4 ล็อตใหญ่ว่างให้เช่า ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท ต่อเดือน

ล็อต B – กว้าง 9.6 เมตร ลึก 6.85 เมตร + ระเบียงทางเดินหน้าร้านตามรูป
ล็อต C – กว้าง 7.4 เมตร ลึก 10.3 เมตร
ล็อต D – กว้าง 15 เมตร ลึก 20 เมตร
ล็อต E – กว้าง 1.7 เมตร ลึก 1.5 เมตร

ให้เช่าพื้นที่ทำร้าน ร้านค้า-ร้านอาหาร ใจกลางตัวเมืองเชียงใหม่ ให้เช่าทำร้านเซเว่น-โลตัสเล็ก หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ให้เช่าพิ้นที่ทำร้านร้านเซเว่น/โลตัสเล็ก-ตัวเมืองเชียงใหม่,
ให้เช่าพิ้นที่ทำร้านร้านเซเว่น/โลตัสเล็ก-ตัวเมืองเชียงใหม่,
ให้เช่าสัญญาระยะยาว

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรหรือแอดลายมาที่ 097-4159945

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://kaaiduan.com/ให้เช่าร้านราคาถูก/ให้เช่าพื้นที่ทำร้าน-ร้/

คำค้น
ให้เช่าพื้นที่ทำร้านใจกลางตัวเมืองเชียงใหม่, ให้เช่าพื้นที่ทำร้านขายของหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์, ให้เช่าพิ้นที่ทำร้านร้านเซเว่น/โลตัสเล็ก-ตัวเมืองเชียงใหม่, ให้เช่าพื้นที่ทำร้านขายของกลางเมืองเชียงใหม่,ให้เช่าพื้นที่ทำร้านกาแฟ ร้านนวด, ให้เช่าร้านอาหารทำเลหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์, ให้เช่าพื้นที่ทำร้านขายของใจกลางตัวเมืองเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar